Projecten Landelijk

Goede Voorbeelden van palliatieve zorg

ZonMw heeft sinds 2006 een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) heeft ZonMw de implementatie van deze Goede Voorbeelden in de praktijk gestimuleerd. 

 Agora, Fibula en IKNL hebben in overleg met ZonMw de informatie ondergebracht op de website van IKNL. Voorheen stond de informatie over de Goede Voorbeelden op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. Met het aflopen van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is ook deze website opgeheven. 

Zoekt u informatie over de Goede Voorbeelden van palliatieve zorg? Op deze site vindt u korte beschrijvingen van de Goede Voorbeelden met broninformatie en contactpersonen.

Projecten in de regio
PaTz: Palliatieve Thuiszorg - Datum: 1-3-2017

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) richt zich op de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij identificeren tweemaandelijks palliatieve patiënten en houden hiervan een zorgregister bij. Vervolgens wordt voor deze patienten een zorgplan gemaakt en uitgevoerd. 

Informatie kunt u aanvragen via het Netwerk Palliatieve Zorg.  

Geestelijke begeleiding voor mensen die thuis wonen en weten dat ze niet meer beter kunnen worden.

‘Tijdig spreken over het levenseinde’:  Binnen dit project is onderzocht hoe artsen én patiënten kunnen worden gestimuleerd en ondersteund bij het tijdig aangaan van een gesprek over het levenseinde. Het project sluit aan bij de landelijke aandacht die er momenteel is voor dit thema.


  Zoeken