Consultatie

Telefonisch Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Brabant / Noord Limburg    
tel. 088 6051444 : maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

U wordt eventueel doorgeschakeld naar het Transmurale Team Palliatieve Zorg van een van de regionale ziekenhuizen.
Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag wordt u doorgeschakeld naar het landelijk consultatieteam .

 

Regionale teams:

Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven Palliatief advies team

tel. 040- 8889326 : maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u bellen met het
landelijk consultatieteam tel. 088 6051444.

 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven​ Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

tel: 040- 2399111 : maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.00 uur
Vraag om doorverbinden met TOPZ op nummer 115770

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u bellen met het landelijk consultatieteam tel. 088 6051444.

 

Regionaal Adviesteam Palliatieve zorg Peelland (RAPP)

Tel: 0492- 595555 : Consultatiedienst is 24/7 beschikbaar voor professionals.

Vraag bij receptie Elkerliek ziekenhuis naar RAPP.

 

St. Annaziekenhuis Geldrop​ Team symptoombestrijding en palliatieve zorg

tel. 040- 2864040 :  maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Voor vragen in avond, nacht, weekend en feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u bellen met het landelijk consultatieteam tel. 088 6051444.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkwijze telefonisch Consultatieteam Palliatieve Zorg IKNL

De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

 

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart 

 

Voor wie is deze dienst bedoeld?

Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg

 

Wie zijn de consulenten?

De consulenten zijn ervaren artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.

 

Praktische ondersteuning

Om de expertise van de consulenten nog laagdrempeliger en effectiever beschikbaar te stellen aan zorgverleners is de consultatievoorziening regionaal, lokaal en transmuraal georganiseerd. Zorgverleners binnen de gehele keten kunnen een beroep doen op deze consulenten voor advies en ondersteuning bij specialistische en complexe zorgvragen. Ook zijn de consulenten beschikbaar voor bijdragen aan deskundigheidsbevordering, betere communicatie, afstemmingsvraagstukken en inzet bij Palliatieve Thuiszorggroepen.