Aanmelden scholingen*

Het netwerk biedt regelmatig scholingen aan voor de verschillende beroepsgroepen.
Uitnodigingen voor deze scholingen worden door ons verstuurd aan degenen die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wilt u deze uitnodigingen (en de nieuwsbrief) voortaan ook ontvangen, laat het ons dan weten via een   
e-mail met daarin uw naam, organisatie waar u werkzaam bent en uw functie aan m.vandenbrink@stichtingkoh.nl 

Wanneer er weer nieuwe scholingen zijn, ziet u onderaan in het menu aan de linkerkant van deze pagina de titel van de betreffende scholingen staan, als u daarop klikt komt u op het bijbehorende aanmeldformulier.

LET OP!
Deelname aan onze scholingen is kosteloos (tenzij anders vermeld) maar niet vrijblijvend, onderstaande voorwaarden gelden.
Voorwaarden:
•    Aanmelden uitsluitend via het betreffende aanmeldformulier.
•   Uitsluitend persoonlijk e-mailadres gebruiken geen algemene info adressen.
•   Per scholing (én per datum) is er een maximum aantal personen dat kan deelnemen.
•   Deelname vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmeldformulier.
•   Deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname per e-mail uiterlijk 14 dagen voor
     datum scholing.
•   Indien de scholing vol is wordt men op een wachtlijst geplaatst en ontvangt men hiervan bericht
     per e-mail.
•   Bij verhindering dient tijdig afgemeld te worden per e-mail, dit kan kosteloos tot een week voor
     datum scholing.
•   Na deze termijn én bij niet verschijnen wordt aan de deelnemer € 25,- kosten in rekening
     gebracht middels een factuur.
•   Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
•   Bij een naar ons oordeel onvoldoende aantal inschrijvingen of als er een andere reden is waarom
     de scholing niet door kan gaan dan kunnen wij deze verschuiven naar een andere datum en/of
     tijdstip of geheel annuleren. Uiteraard ontvangt u hierover bericht. In geval een nieuwe datum
     en/of tijdstip u niet schikt vervalt uw aanmelding.
•   Door aanmelden voor een scholing bijeenkomst verklaart u zich tevens automatisch akkoord met
     bovenstaande voorwaarden.

* waar staat scholingen kan ook bedoeld worden: workshops, lezingen, bijeenkomsten.