X
< Toon menu

Wat zijn mijn rechten als patiënt?

In het contact met uw arts heeft u rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Enkele voorbeelden van rechten die u heeft:

 • Recht op informatie over uw ziekte, behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan.
 • Recht om niet geïnformeerd te worden over uw ziekte
 • Recht om zelf te beslissen of u behandeld wilt worden
 • Recht op privacy; hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw (medische) gegevens omgaan
 • Recht op inzage in uw medisch dossier
 • Recht op een second opinion

Recht op informatie

De hulpverlener (bijvoorbeeld uw arts) moet u vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Vraag hem of haar gerust om toelichting als u iets niet duidelijk is. U hebt onder meer recht op informatie over:

 • Uw ziekte of aandoening
 • Aard, doel en ontwikkeling van een voorgestelde behandeling, onderzoek of uit te voeren verrichting
 • De te verwachten gevolgen of risico’s hiervan
 • Alternatieven die in aanmerking komen
 • Vooruitzichten voor uw gezondheid

Recht om zelf te beslissen of u behandeld wilt worden

U mag alleen worden behandeld en/of onderzocht met uw toestemming. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld.   

Wanneer sprake is van een ingrijpende of ongebruikelijke behandeling zal de arts nadrukkelijk uw toestemming vragen. Dit heet informed consent.

Het kan zijn dat u zelf niet (meer) in staat bent een beslissing te nemen. In dat geval neemt de arts contact op met uw wettelijk vertegenwoordiger. Heeft u geen vertegenwoordiger aangewezen, dan zal de arts meestal uw echtgenoot/partner of een nabij familielid benaderen.


Recht op een second opinion

Twijfelt u aan de mening of behandeling die uw eigen arts voorstelt? Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben kunt u een second opinion vragen.

Lees meer over second opinion op kanker.nl.

Patiëntenrechten: Uitgebreide informatie van de Patiëntenfederatie Nederland over patiëntenrechten.