X
< Toon menu

Websites

Er zijn verschillende websites met informatie als u ongeneeslijk ziek bent of als naasten. Ook zijn er websites voor mensen die iemand verloren hebben.
 

Algemeen
 • thuisarts.nl: Dossier met thema's rondom het levenseinde.
 • Patiëntenfederatie.nl: informatief dossier rondom levenseinde.
 • De Lastmeter kan u helpen om met hulpverleners in gesprek te gaan over hoe u zich voelt en waar u tegenaan loopt.
   
Kinderen en jongeren
Laatste wensen
 • www.wensambulance.nl heeft regionale ambulances met vrijwilligers om, zonder kosten, laatste wensen van mensen te vervullen.
 • www.ambulancewens.nl helpt gratis mensen in heel Nederland en werkt met vrijwilligers.
   
Naasten
 • www.mantelzorg.nl geeft informatie, advies en praktische steun aan mensen die voor een familielid zorgen die ongeneeslijk ziek is.
 • www.respijtwijzer.nl geeft informatie hoe u de zorg tijdelijk over kunt dragen, zodat u niet overbelast raakt. 
 •  Zuster Jansen Thuiszorg publiceerde een informatief artikel over respijtzorg.

 

Omgaan met de dood
 • www.doodgewoonbespreekbaar.nl doodgaan is onlosmakelijk verbonden met leven. U leeft gelukkiger als u dat doet op de manier die bij u past. Doet u dat ook aan het eind van uw leven?
 • www.geestelijke verzorging.nl. Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kunt u voor deze vragen terecht bij uw vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of niet de juiste plek is waar u uw ‘ei’ kwijt kunt, kunt u ondersteuning vinden bij vrijwilligers en professionals.
   
Rouw

 

Uitvaart