Actueel

Theme picker

Kamerbrief VWS ‘Focus op palliatieve zorg’ 

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister Hugo de Jonge de basis voor zijn plan van aanpak om de palliatieve zorg in Nederland nog meer te verbeteren. In zijn aanpak volgt hij twee sporen: Meer praktische verbeteringen realiseren en meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg. Daarbij geeft hij aan dat de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen in de palliatieve zorg. Met meer aandacht voor medische, psychosociale en spirituele aspecten en de beschikbaarheid van multidisciplinaire en tijdige palliatieve zorg in alle zorgdomeinen. Maar de palliatieve zorg blijft complex en omvangrijk; verder verbetering is nodig en mogelijk. Geïnteresseerd in de brief? Lees hem hier: Brief minister 8 november 2018 

Verandering aanvraag PZT in de Wlz per 2018
Op 1 januari 2018 is het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) veranderd. De indicatiestelling door het CIZ is komen te vervallen. Het aanvragen van extra zorg in de laatste levensfase is daarmee vereenvoudigd en de zorg komt sneller beschikbaar. Wat betekent het concreet?
•    De zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg als er een terminaliteitsverklaring is van de behandelend arts van de cliënt.
•    Heeft een cliënt een pgb voor Wlz-zorg en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een terminaliteitsverklaring nodig van de behandelend arts.
De voorwaarden en mogelijkheden om extra budget in te zetten blijven hetzelfde als in de afgelopen jaren. De vergoeding loopt in eerste instantie via het eigen Wlz-zorgprofiel. 

Kijk voor meer informatie over de wijziging op de website www.informatielangdurigezorg.nl

Informatie over zorg aan het einde van het leven
VWS heeft enkele jaren geleden informatiekaarten over palliatieve zorg ontwikkeld om uitleg te geven over de betekenis van palliatieve (terminale) zorg en de financiering ervan. Het blijkt namelijk dat veel mensen in Nederland nog niet weten wat palliatieve (terminale) zorg voor hen kan betekenen en hoe de bekostiging verloopt.

Informatiekaart voor patiënten en naasten
Er is een informatiekaart voor patiënten en naasten met eenvoudige uitleg over de zorg aan het einde van het leven. Bekijk de informatiekaart. Je kunt de kaart ook vinden op de website Rijksoverheid.nl. Daar is ook een gesproken versie te beluisteren.

Informatiekaart voor professionals
Daarnaast is er een informatiekaart voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg. De kaart is aangepast per 1 januari 2018 als gevolg van een verandering in de aanvraag van palliatief terminale zorg in de Wlz. Bekijk de aangepaste kaart. Je kunt de informatiekaart ook vinden op de website Rijksoverheid.nl

Film: ik blijf een poosje bij je zitten.

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.
De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Het staat iedereen vrij de film te gebruiken. Er is een korte en een lange versie van de film beschikbaar.

 

                                               

Nieuwsbrieven

Het netwerk geeft 3-4 maal per jaar een nieuwsbrief uit voor zorgverleners en vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorgverlening, waarin deze worden geïnformeerd over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen, laat het ons dan weten via een e-mail aan m.vandenbrink@stichtingkoh.nl