Inzet specialistenteam

Samenwerkingsafspraken

Betrokken partijen hebben in het najaar van 2013 regionale samenwerkingsafspraken rond de inzet van een specialistenteam ondertekend. Centraal in deze samenwerking staat het leveren van goede kwaliteit van (palliatieve) zorg in de regio.

Niet alle thuiszorgorganisaties in de regio die palliatieve zorg leveren, beschikken over een team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de specialistenteams in de regio. Dit heeft tot verschillende knelpunten geleid. De kwaliteit van zorg is niet altijd gegarandeerd: de deskundigheid van zorgverleners en de gehanteerde protocollen sluiten niet altijd aan op die van de gespecialiseerd verpleegkundige. Daarnaast drukken de kosten van een specialistenteam oneigenlijk hoog op de leverende organisaties.

Als netwerk staan we voor kwaliteit van palliatieve zorg. De specialistenteams hebben een belangrijk aandeel in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. Daarom hebben in de afgelopen periode betrokken partijen uitgebreid met elkaar gesproken om tot regionale afspraken gekomen. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsafspraken stelt iedere organisatie zich tot doel dat iedere cliënt in de regio altijd een beroep kan doen op gespecialiseerde verpleegkundige zorg thuis.

De samenwerkingsafspraken kunnen hier worden gedownload.

>