Factsheet palliatieve zorg

Bent u op zoek naar informatie over palliatieve zorg in Nederland voor studie of uit interesse? In een door Agora samengestelde factsheet leest u wat palliatieve zorg is en wat de behoefte aan en het aanbod van palliatieve zorg is. Verder vindt u informatie over financiering en vergoedingen, netwerken palliatieve zorg en andere thema's die van belang zijn voor de palliatieve zorg in Nederland.

U kunt hier de factsheet downloaden.

De factsheet van het Expertisecentrum Mantelzorg biedt zorgverleners aanknopingspunten om speciale aandacht aan mantelzorgondersteuning in de palliatief terminale fase te besteden.

Klik hier om deze factsheet te kunnen lezen.