X
Actueel
123456

Theme picker

Actueel
Vacature cliënten- en mantelzorgvertegenwoordigers in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, nov. 2017

Om de eerste waarde “de patiënt en diens naasten zijn het centrum van ons handelen”, op bestuurlijk- en op het coördinatie niveau goed vorm te geven is de inbreng vanuit de doelgroep essentieel, zo niet cruciaal. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich vanuit het perspectief van de doelgroepen in willen zetten voor de palliatieve zorg in de regio Nijmegen.

 

Praktijkteam Palliatieve zorg

Het landelijk praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt samen met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren knelpunten op. Om inzicht te bieden in de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg is een korte film ontwikkeld die een casus van begin tot het eind in beeld brengt. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing. Kijk hier: http://bit.ly/2qDJxDP

 

Farmabuddy project

In de palliatieve en terminale fase krijgen patiënt en zijn/haar mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Om de (mogelijke) problemen en afstemming rondom genees- en hulpmiddelen effectief aan te pakken is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken.

De rol van het apotheekteam is essentieel in die samenwerking. In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek. Voor meer informatie zie brief Farmazorg. Patienten en mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij de eigen apotheek.

Voor meer inhoudelijke informatie over het project: info@apotheeknijmegenoost.nl of 024-3606437

U kunt via de link de folder bekijken van het project: Folder Farmabuddy


 
Patiëntenversie Zorgmodule Palliatieve Zorg 

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

 

Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg. De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. Meer weten?Klik op de link: Nationaal Programma Palliatieve zorg (NPPZ)

 

 

Consortium Palliatieve zorg ZuidOost

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren en investeert daarom samen met het veld in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Doel van het programma is “dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning”.

Op uitnodiging van ZonMw heeft ook het de expertise centrum palliatieve zorg (EPZ) van het Radboudumc samen met o.a. de regionale netwerken, patiënten en vrijwilligersorganisaties en IKNL een subsidieaanvraag ingediend om de 'Regionale samenwerking palliatieve zorg' in zuid/oost Nederland in te richten. Voor meer informatie zie de spreekbuis van het consortium: www. Palliatievezorgnet.nl