X
Palliatieve zorg is er voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten.