X
Actueel in uw regio

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid

Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie
Het komt vaak voor dat patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuis worden opgenomen. Opnames kunnen voor patiënten onnodig belastend zijn en zijn medisch gezien niet altijd meer zinvol....

Zelfevaluatie op basis van het kwaliteitskader

aanloop naar interne audits
Zelfevaluatie-instrument De zelfevaluatie is een instrument gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Deze is digitaal in te vullen.  Een nterne audit palliatieve zorg kan...
123456789

Theme picker