X
De regio

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (1-1-2019: 339.163 inwoners) omvat de volgende 8 gemeenten:

Doelen van het netwerk zijn:

  1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorgplekken (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis);
  2. Er voor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de vraag aan zorg van terminale patiënten en hun naasten, nu en in de toekomst.