X
Integratie regionale websites in Palliaweb
Landelijke partijen streven naar beperking van de versnippering van informatie over Palliatieve zorg op diverse platforms en bronnen.  Doel: minder plaatsen waar gegevens en informatie voor de diverse doelgroepen staat alsook efficiënter worden beheerd. De actualiteit en de betrouwbaarheid van informatie op de sites worden hiermee verbeterd. Daarbij komt er meer samenhang en afstemming tussen (bestaande) sites:
  • Patiënten websites beheren alle info voor patiënten en naasten
  • ZorgZoeken beheert het zorgaanbod en Bedden Vrij
  • Pallialine beheert de landelijke richtlijnen palliatieve zorg
  • Palliaweb: beheert alle landelijke en regionale informatie voor en over (in)formele zorg
 
Het beheer van regionale netwerkwebsites gaat over naar een centrale website: Palliaweb. Informatie over de “couleur locale” wordt door het betreffende netwerk beheerd en ingevoerd. Het nieuwe Netwerk Palliatieve zorg Zuid-Gelderland biedt naar verluid ook de mogelijkheid dat de zorgorganisaties hun eigen “bedden vrij” informatie kunnen beheren. De sites behouden deels hun eigen uitstraling en kleurstelling om de regionale herkenbaarheid te behouden.

In de loop van januari wordt de NPZZG website, als een van de eerste netwerken, gemigreerd naar Palliaweb. Mogelijk dat het omzetten er toe bijdraagt dat de NPZZG site korte tijd niet bereikbaar is.

Informatie over veranderingen in uw leven en zorg, regie houden.

Patiënten en naasten

Onder meer scholingen, helpdesk en informatie over projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio