X

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Animatiefilm Palliatieve zorg

 

De missie van het netwerk is “het vormen van een sterk continuüm van vertrouwen voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, hun verwanten, de vrijwilligers en de professionals die de zorg verlenen!”.

De netwerkpartners nemen hiermee gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de kwaliteit van de te leveren zorg aan patiënt en naasten in de laatste levensfase, ongeacht de plaats waar de patiënt zich bevindt. Op aangeven van cliënt, naasten en professionals worden in de praktijk ervaren goede voorbeelden en knelpunten door vertaald in actiepunten. Deze worden vervolgens lokaal, regionaal of zelfs landelijk belegd.

 

Informatie over veranderingen in uw leven en zorg, regie houden.

Patiënten en naasten

Onder meer scholingen, helpdesk en informatie over projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio