X
INFORMATIE PZNL OVER COVID-19 EN PALLIATIEVE ZORG

Vanuit onze overkoepelende Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is een speciale pagina https://www.palliaweb.nl/corona/ met informatie over de corona-uitbraak.  

Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt hier informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl.

Daarnaast vind je informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken waar we in de praktijk van deze crisissituatie tegen aan lopen.

In verband met de wens om ondersteunende documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zal er hier en daar sprake zijn van overlap in de informatie. Ook mandatering door de wetenschappelijke verenigingen ontbreekt; om die reden is per document de auteur(s) en/of aanvullende bron vermeld. PZNL heeft ervoor gekozen om dit voor nu voor lief te nemen.https://www.palliaweb.nl/corona/.

Mocht je vragen hebben, op zoek zijn naar informatie of informatie willen delen om zo collega’s te helpen, mail dan naar palliaweb@pznl.nl (graag met info@npzf.nl in de cc).

 

Wij wensen iedereen veel succes en gezondheid toe!

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven , zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patiënten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheids-bevordering en projecten.

Hulpverleners

Het netwerk werkt mee in het Consortium Ligare       

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Een samenwerkingsverband waarin de patiënt, de naaste en de zorgprofessional samen de koers bepalen.