Wilsverklaringen en levenskwesties

Donorregister
www.donorregister.nl
0900 821 21 66

Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF)
www.npcf.nl
030 297 03 03

NPV Zorg voor het leven
www.npvzorg.nl
0318 54 78 78

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
www.nvve.nl
020 620 06 90

Stichting Zorgverklaring
www.zorgverklaring.nl
033 461 68 86