Algemene informatie en patientenvoorlichting

Agora, ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg
www.agora.nl
030 657 58 98

Per Saldo, informatie over het persoonsgebonden budget
www.pgb.nl
0900 74 248 57

Informatie van de Rijksoverheid, over wetten en thema’s van het rijk
www.rijksoverheid.nl

Lotgenoteninformatie voor ongeneeslijk zieken
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
www.kanker.nl/artikelen/lotgenotencontact

Patientenvoorlichting over palliatieve zorg
www.ongeneeslijk.nl
www.palvooru.nl
www.palliatievezorg.nl