Vrijwilligers en mantelzorgers

Wat kunnen vrijwilligers voor u als mantelzorger betekenen?
Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen graag thuis sterven of in een omgeving die hier zoveel mogelijk op lijkt. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van huisarts en thuiszorg. Als familie, mantelzorger, moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Aandacht, nabijheid, “er zijn”
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten kunnen VPTZ-vrijwilligers, daar waar nodig, aandacht, nabijheid en ondersteuning bieden. VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Deze vrijwilligers zijn beschikbaar om bij de patiënt te waken (overdag en in de avond) en te helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Ook stimuleren ze familieleden en andere mantelzorgers om de zorg zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Vrijwilligers zijn er om te zorgen voor de zieke, op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied. Zij verrichten echter nooit verpleegkundige handelingen. Als er veel hulp nodig is, kunnen er eventueel meerdere vrijwilligers ingezet. 

Waar verlenen VPTZ-vrijwilligers ondersteuning?
Vrijwilligers verlenen deze hulp thuis of in een hospice of bijna-thuis-huis

Thuis
De thuiszorg biedt begeleiding bij de huishouding, persoonlijke verzorging of verpleging bij de cliënt thuis. De zorg is erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Met die gedachten kan daarbij ook de hulp worden ingeroepen van vrijwilligers. Juist met de ondersteuning van deze groep mensen kan soms worden voorkomen dat cliënten opgenomen moeten worden. De thuiszorg kan de inschakeling van vrijwilligers met de cliënt bespreken en indien gewenst in gang zetten. 

Hospice/bijna-thuis-huis
Een hospice of bijna-thuis-huis is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen of willen sterven. De voorziening is huiselijk en kleinschalig (4 tot 8 bedden). Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd. Zo kunnen bewoners eigen spullen meenemen, zijn familie en vrienden elk moment van de dag welkom en zijn er veelal ook logeermogelijkheden voor de naasten. Vrijwilligers zijn de spil in een bijna-thuis-huis. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even wat rust te nemen. De aanwezigheid van vrijwilligers garandeert de continuïteit van zorg rondom de bewoners. De professionele hulpverlening is in handen van de eigen huisarts, thuiszorg, fysiotherapie etc. Voor opname in een hospice of bijna-thuis-huis is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.       

       Hospice de Cirkel        Hospice Gorinchem        Hospice De Patio
Hospice De Cirkel   Hospice Gorinchem  Hospice de Patio


Zijn de vrijwilligers wel goed getraind?
De hulp van vrijwilligers is onbetaald maar niet vrijblijvend. Voordat ze mogen helpen, worden de vrijwilligers getraind in palliatieve terminale zorg. Het zijn als het ware `professionele` vrijwilligers. 

Hoe kunt u vrijwilligers inschakelen?
Via de website www.vptz.nl  kunt u een indruk krijgen van wat deze organisatie voor werk verricht. De coördinator van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in uw regio kijkt per inzet welke vrijwilliger de beste hulp kan bieden.

Op de website van Hospice de Patio (regio Dordrecht en omstreken) en op de site van Hospice Gorinchem (regio Gorinchem) vindt u meer informatie over de VPTZ in uw regio. Ook de coördinatoren VPTZ van deze regio’s kunnen u meer informatie geven over de inzet van vrijwilligers, over het werk dat zij doen en wat zij voor u kunnen betekenen.

Voor de regio Dordrecht en omstreken belt u Martha Bor op telefoonnummer 078-648 24 42.
Voor de regio Gorinchem en omstreken belt u met Matje Verlee of Ria van den Berg op telefoonnummer 0183-40 60 40.

Wat kost de inzet van vrijwilligers?
Aan de inzet van vrijwilligers in de palliatieve (terminale) fase zijn geen kosten verbonden.

Hoe kan ik vrijwilliger worden?
Wilt u VPTZ-vrijwilliger worden dan kunt u contact opnemen met een van de bovengenoemde coördinatoren in uw regio.  Ook op de website van de VPTZ kunt u informatie vinden over hoe u zich als vrijwilliger kunt aanmelden.

NPV
Ook de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) biedt in sommige plaatsen ondersteuning met vrijwilligers bij mensen die thuis palliatieve zorg nodig hebben. Voor meer informatie bezoekt u de website.