Het netwerk

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun familie en naasten. Deze zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. 

Het netwerk
Het netwerk palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten. Daarbij wordt als doel gesteld zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen en behoeften van de patiënt binnen de mogelijkheden van de verblijfplaats van de zorgvrager.

De activiteiten van het Netwerk richten zich vooral op de deskundigheidsbevordering van de zorgverleners en instellingen om zo de kwaliteit van hun palliatieve zorg te verbeteren en hierin eenduidigheid te creëren.

De Regio
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.

Kaartje Waardenland

Bent u op zoek naar meer informatie over ketenzorg in uw regio, dan kunt u terecht op de website van Stichting Drechtzorg.

Onder Palliatieve Zorg in uw regio op deze website vindt u gegevens over palliatieve zorg bij instellingen en organisaties die palliatieve bedden beheren, zoals hospices, of palliatieve units in verpleeghuizen. Tevens vindt u er informatie over vrijwilligers werkzaam in palliatieve zorg.


Postadres
Het postadres van het NPZ Waardenland is:
NPZ Waardenland
Postbus 444
3300 AK Dordrecht

De netwerkcoördinator is vanaf 1 mei 2016 telefonisch te bereiken op: 06-30 28 56 53 of via de e-mail op j.kleingeld@drechtzorg.nl