Transmurale Richtlijn Delier
Delier: het komt vaker voor dan we denken en wordt helaas nog al te vaak niet onderkend. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland ontwikkelde een werkgroep een nieuwe eenduidige Transmurale Richtlijn Delier. “Deze regionaal overkoepelende richtlijn is niet alleen bedoeld voor palliatieve patiënten.”
afbeelding
“Over de vragen ‘Wat is delier’ en ‘Hoe benader je patiënten met deze aandoening’ bestaat bij zorgverleners in de kern concensus. Maar in de praktijk blijken toch vaak verschillen te bestaan in kennis en aanpak. Bijvoorbeeld als het gaat over risicofactoren, verschijningsvormen en oorzaken van delier: daarover staan in diverse richtlijnen verschillende gegevens. De leden van het Netwerk Palliatieve Zorg in onze regio werden hier regelmatig mee geconfronteerd en hadden behoefte aan een eenduidige richtlijn. Voor het ontwikkelen daarvan werd begin 2013 de werkgroep Delier ingesteld.”

Vier HBO-V studenten
Aan het woord is Annemarie Bernard, beleidsmedewerker kwaliteit bij de Swinhove Groep en één van de leden van de werkgroep (zie kader). “Allereerst hebben we ons vraagstuk neergelegd bij vier studenten HBO-V, die hun opleiding via het Leerhuis van het Albert Schweitzer ziekenhuis volgen. Zij hebben een literatuurstudie uitgewerkt rondom delier en onze werkgroep voorzien van suggesties over de onderwerpen die beslist nader uitgewerkt moesten worden. Wij hebben een flink aantal richtlijnen van elders uit het land geïnventariseerd en de Databank ‘Pallialine’ benut. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om alle informatie zo kort en krachtig mogelijk uit te werken. Nadat het eerste concept begin dit jaar door het Netwerk Palliatieve Zorg en haar achterban beoordeeld werd, is de tekst waar nodig aangepast en in april geformaliseerd.”

Compact en prettig leesbaar
De nieuwe Transmurale Richtlijn Delier is opgebouwd volgens een aantal kernpunten: de definitie en oorzaak van delier, risicofactoren, verschijningsvormen, symptomen, vaststelling van delier, behandeling, interventies, preventie/voorkomen van herhaling en nazorg. 
Annemarie: “Het resultaat is een transparante, compacte en toch prettig leesbare richtlijn voor medewerkers in de VVT, die natuurlijk ook gebruikt kan worden door medewerkers in het ziekenhuis. Extra prettig is bovendien dat deze richtlijn niet alleen geschikt is voor toepassing bij cliënten in de palliatieve fase; alle patiënten binnen het ziekenhuis en de VVT-scope die verdacht worden van delier zijn met de informatie uit de richtlijn gebaat.”

Hulp bij implementatie
Naast de feitelijke richtlijn heeft de werkgroep twee handvatten ontwikkeld die kunnen helpen bij de implementatie van de richtlijn. “We hebben de richtlijn aangevuld met het DOS-screeningsinstrument en een checklist die medewerkers helpt om passende interventies te ondernemen. Voor cliënten en hun naasten hebben we een folder ontwikkeld, voor medewerkers is er een poster gemaakt met informatie om delier zo snel mogelijk te herkennen. Een compleet pakket dus.”

Officiële presentatie
De officiële presentatie van de nieuwe Transmurale Richtlijn Delier vindt plaats op 2 oktober aanstaande, tijdens een speciale workshop in verpleeghuis Salem. “Alle medewerkers in de VVT en het ziekenhuis, die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met delier en daarbij lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg, zijn van harte welkom om deze workshop bij te wonen,” zegt Annemarie. “Wij zijn benieuwd naar hun reactie op de richtlijn en het bijbehorende materiaal. Het samenstellen daarvan heb ik zelf in ieder geval als bijzonder prettig en leerzaam ervaren. Ik heb weer allerlei aspecten van delier herontdekt, zoals de diversiteit aan symptomen van een delier en het feit dat het veel vaker voorkomt dan je denkt, zoals een stil delier. Ik besefte bovendien ook weer eens wat een enorme impact delier heeft op cliënten en hun naasten. In de ondersteuning van deze mensen kan deze nieuwe richtlijn absoluut een belangrijke rol spelen.”

De leden van de werkgroep Delier:
  • Marian Kats (RST Zorgverleners)
  • Ada Wolfswinkel (Verpleeghuis Salem)
  • Anja Bel (Rivas)
  • Ronald Zwiers (AgathosThuiszorg)
  • Angelique de Wit (Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland)
  • Annemarie Bernard (Swinhove Groep).


De Transmurale Richtlijn Delier is officieel gepresenteerd tijdens een workshop op 2 oktober 2014.

U kunt hieronder de Richtlijn en de gehouden presentatie downloaden.

Richtlijn Delier

Presentatie van Marleen in 't Hout

Download hier de Folder Delier