Kwaliteitskader palliatieve zorg
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
In 2017 is door vertegenwoordigers van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland ontwikkeld. Met als doel continue kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen bieden aan patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Wensen, waarden en behoeften van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen daarin het uitgangspunt. Het kwaliteitskader is hier te downloaden. 
 
Zelfevaluatie palliatieve zorg
Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Deze zelfevaluatie helpt inzichtelijk te maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of als samenwerkingsverband staat als het gaat om het beantwoorden aan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. De zelfevaluatie palliatieve zorg is ontwikkeld om zicht te krijgen op het aanbod en de organisatie van de palliatieve zorg en te werken aan verbetering, en is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
Huis ter Leede heeft op basis van de zelfevaluatie een invuldocument in Excel ontwikkeld.