Richtlijnen palliatieve zorg

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor een patiënt. Ze bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. Tegenwoordig worden de aanbevelingen in de richtlijnen zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten. De richtlijnen worden ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Samen met professionals met specialistische kennis van de palliatieve zorg zijn 40 richtlijnen palliatieve zorg ontwikkeld. Dit zijn symptoomrichtlijnen, maar ook richtlijnen over palliatieve zorg bij dementie, hartfalen en ALS. U kunt op diverse manieren over de richtlijnen beschikken:

 • Via de website Pallialine: de website bevat de volledige richtlijnen en is altijd het meest actueel. De mogelijkheid bestaat een richtlijn als pdf of als e-book te downloaden.

 • Via de PalliArts app: PalliArts biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg. De app biedt ondersteuning aan de (huis)arts en andere zorgverleners bij het verlenen van palliatieve zorg. De zorg die wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de patient en diens naasten, ongeacht waar de patinet zich bevindt.

 • De app bevat:

 1. Landelijke palliatieve richtlijnen

 2. Landelijke medicatietabellen

 3. Landelijke checklist

 4. consultatieteams

 5. Patientenfolders

 6. Handige links

 

Verder kun je er specifieke informatie vinden over:

 1. Regionale transmurale afspraken

 2. regionale richtlijnen

 3. regionale checklists

 4. lijst organisaties in de regio

 5. De optie zorgzoeker