Een leer- en verbeterprogramma

Uniek in Nederland: een groot vragenlijstonderzoek van start!
Veel zorgverleners en patiënten hebben vanuit hun eigen omgeving meestal wel een idee of de palliatieve zorg waar zij mee te maken krijgen goed loopt of juist beter kan. Maar hoe vaak het nu precies goed gaat, of hoe vaak er nog kansen gemist worden? Daar heeft eigenlijk niemand nog goed zicht op. Daarom heeft het Consortium Zuid-West Nederland het initiatief genomen om een vragenlijstonderzoek te starten in de gehele regio. Voor het eerst zal hiermee op regionaal niveau in kaart worden gebracht hoe de kwaliteit van palliatieve zorg ervaren wordt. Ook wordt er gekeken naar hoe de samenwerking verloopt tussen verschillende instellingen als het gaat om palliatieve zorg.