Het netwerk heeft een aantal projecten lopen in samenwerking met andere ketens en met de partners uit de eigen keten: