Nieuws
Zelfevaluatie op basis van kwaliteitskader

Zelfevaluatie op basis van kwaliteitskader

Afgelopen twee jaar hebben IKNL en Fibula samen met enkele Netwerken Palliatieve Zorg de zelfevaluatie palliatieve zorg ontwikkeld. Deze zelfevaluatie is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Het doel van de zelfevaluatie is het inzichtelijk maken van waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten.

Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen, kunnen conclusies getrokken worden en aanbevelingen worden gedaan om de palliatieve zorg structureel te verbeteren.
Onderwerpen als markering, proactieve zorgplanning, deskundigheid en effectieve communicatie komen aan de orde. De implementatie van de zelfevaluatie is opgenomen in het jaarplan van het netwerk 2019.

De kwaliteitsgroep van het netwerk palliatieve zorg Waardenland heeft op 20 november een bijeenkomst waar informatie wordt gegeven over het kwaliteitskader en de zelfevaluatie. Voor deze bijeenkomst worden ook alle beleidsmedewerkers en/of kwaliteitsmedewerkers uitgenodigd. Na deze bijeenkomst is de zelfevaluatie beschikbaar binnen het netwerk. 
Voor meer informatie over de zelfevaluatie of de inzet in uw organisatie, neem contact op met netwerkcoördinator Johanna Kleingeld: j.kleingeld@drechtzorg.nl/06-30285653.


Theme picker

Agenda

Theme picker