Nieuws
Werkbezoeken NZa

Werkbezoeken NZa

Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een werkbezoek is gepland. Dit zijn:

  • PalliSupport, een palliantie project waar verschillende netwerkcoördinatoren bij betrokken zijn, Patricia Appeldoorn, Wim Jansen, Everdien Gardner, Ghislaine Mulder.
  • Transmuraal Zorgpad Oost Veluwe, Berdine Koekoek.
  • Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0, Els Knapen.
  • Juiste zorg op de juiste plek; het thuisconsult specialistische PZ, Maaike Scheffer.
  • Regionale samenwerkingsafspraak palliatieve zorg voor mensen met COPD,  Monique van de Broek.
  • Multidisciplinair begeleidingsteam palliatieve zorg, Huub Schreuder.

Doel van de werkbezoeken is inzicht in het initiatief te verkrijgen, hoe is dit tot stand gekomen, hoe verloopt het initiatief en tegen welke knelpunten lopen zij aan. Inmiddels zijn deze werkbezoeken achter de rug. De komende periode worden de bezoeken zowel binnen PZNL als binnen NZa geanalyseerd en met de initiatiefnemers besproken. Deze analyses worden bij elkaar gebracht waarbij we het vervolg afstemmen.

Contact: Angelique de Wit


Theme picker

Agenda

Theme picker