Nieuws
Vacature bestuurder PZNL

Vacature bestuurder PZNL

De Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is in 2018 opgericht met als doel organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Stichting Fibula, Integraal Kankercentrum Nederland en Stichting PaTz zijn de huidige leden van PZNL. 

De dagelijkse leiding van PZNL ligt in handen van een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin elk lid is vertegenwoordigd.

In verband met het vertrek van één van de twee bestuurders roept de Algemene Leden Vergadering kandidaten op voor de functie van bestuurder van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), minimaal 2 dagen/week.

Uitgebreide vacaturetekst


Theme picker

Agenda

Theme picker