Nieuws
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase herzien

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase herzien

De herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene versie praktischer in gebruik , onder meer door de heldere opmaak en de concrete handvatten. Ook is de richtlijn waar mogelijk evidence based. 


Theme picker

Agenda

Theme picker