Casemanager palliatieve zorg

Casemanager Palliatieve zorg
Een casemanager palliatieve zorg biedt hulp en ondersteuning bij complexe zorgsituaties in de laatste levensfase. De casemanager heeft een begeleidende en adviserende rol, ter ondersteuning van de patiënt, zijn naasten en de betrokken zorgprofessionals. Zij zorgt voor continuïteit in de zorgverlening, maar neemt de zorg niet over.

Eerste contact
Diverse mensen kunnen onze casemanager palliatieve zorg inschakelen: – uzelf (de cliënt) – uw naaste – de huisarts – de specialist – wijkverpleegkundige. Als de arts u op deze mogelijkheid wijst en u weet nog niet zeker of u dit wilt, denkt u er dan gerust over na. Wanneer u besluit om gebruik te maken van de casemanager, is het van belang de huisarts hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe verder?
Om kennis te maken komt de casemanager palliatieve zorg op afspraak bij u thuis. Tijdens dit gesprek bespreekt u uw wensen, behoeften en de vervolgstappen. Indien u toestemming geeft, onderhoudt de casemanager het contact met uw huisarts en andere betrokken zorgverleners.

Contact
De casemanagers zijn te bereiken via: casemanager.palliatief@hetspectrum.nl