Zorg- en hulpverleners

Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland richt zich op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio. De activiteiten van het netwerk zijn erop gericht om de kennis en vaardigheden van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg te vergroten.  

Dit doen we door:
- het informeren over landelijke en regionale ontwikkelingen
- het organiseren van scholingen 
- het uitvoeren van verbeterprojecten  

Meer informatie over de activiteiten van het netwerk zijn te lezen in het jaarplan van 2020.