Stuurgroep NPZ Waardenland

De stuurgroep is een weerspiegeling van de partners die deelnemen aan het netwerk palliatieve zorg.
Zij zorgt voor de randvoorwaarden voor het bestaan en het soepel functioneren van het netwerk en is mede verantwoordelijk voor het eindresultaat van het netwerk. De stuurgroep bewaakt de beleidsuitgangspunten en de missie en stimuleert verdere ontwikkeling van het netwerk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De Stuurgroep van het NPZ Waardenland bestaat uit de volgende leden:
 

Peter Boudewijn - Bestuurder RST Zorgverleners - voorzitter

Marcel Remijn - Manager Albert Schweitzer ziekenhuis - vice voorzitter

Hans Bruggeman - Huisarts  en kaderarts palliatieve zorg

Geertruid van Merwijk - Specialist Ouderengeneeskunde  Het Spectrum

Majolein Mutters - Directeur Hospice Gorinchem

Johanna Kleingeld - netwerkcoordinator