X

E-learning palliatieve zorg

E-learning kinderpalliatieve zorg

Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.

 
Cursus 1 INLEIDING IN PALLIATIEVE ZORG VOOR KINDEREN

Kinderpalliatieve zorg is voor kinderen, die een levensduurverkortende of levensbedreigende  aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen, die alle zeilen bij moeten zetten om er 'het beste van te maken'. De zorg aan een ernstig ziek kind heeft grote impact op alle betrokkenen: het zieke kind, zijn / haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de hele omgeving.

Cursus 2 COMMUNICEREN MET KINDEREN EN EMOTIONELE PROBLEMEN
Deze cursus is bedoeld om u te helpen communiceren met kinderen op een passende manier, met name over moeilijke onderwerpen als ziek zijn, het verlies van vaardigheden en sterven. Deze cursus zal zich ook richten op het werken met de emotionele reacties van kinderen op ziek zijn en sterven. De aangeboden informatie zal u een idee geven over hoe u kinderen kunt helpen hun ervaringen, angsten en verwachtingen te uiten.   

Cursus 3 ZORG ROND HET LEVENSEINDE IN DE KINDERPALLIATIEVE ZORG
De algemene principes van goede palliatieve zorg gelden gedurende de hele zorg van een kind, ook als het einde van het leven nadert. De terminale fase brengt veel spanning, onzekerheid en verdriet met zich mee. Goede communicatie en zorgvuldige begeleiding van alle betrokkenen zijn hierbij essentieel.In het bijbehorende handboek wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrijwilliger in de kinderpalliatieve zorg.

 

Zie het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Theme picker