X

Nieuws

Tijdig aandacht voor leven en sterven bij dementie: interviews

Eén van de deelnemende huisartsen aan de pilot in Zeist en twee leden van de ouderenbonden zijn geinterviewd: waarom is het zo belangrijk om na te denken over het levenseinde?

Brenda Ott, huisarts in Zeist en kaderarts ouderengeneeskunde, en Lia van Dijk en Hans Burgmans van de lokale ouderenbonden in gesprek met een verslaggever van de Nieuwsbode in Zeist.

 
‘Het gaat er niet alleen om: hoe sterf je. Maar ook: hoe leef je. Niet alleen: wat kan er dan niet meer, maar ook: hoe wil je het wél. Dan voelt zo’n gesprek over het levenseinde opeens een stuk positiever.’

 

Theme picker