X

Nieuws

Tijdig aandacht voor leven en sterven bij dementie: de pilot

In Zeist is in 2019-2020 de pilot 'Tijdige aandacht voor leven en sterven met dementie' uitgevoerd.

In de opzet stonden drie programmalijnen centraal:
  • Bewustwording van zorgverleners, van ouderen en van mensen met dementie en hun naasten
  • Deskundigheid van zorgverleners in het voeren van 'het goede gesprek' en proactieve zorgplanning
  • Samenwerking tussen zorgverleners in het netwerk van clienten
Resultaten in het kort:
  • Ouderen die meer nadenken over het levenseinde.
  • Mensen met dementie die meer spreken over hun levensvragen.
  • Professionals die zich meer bewust zijn van hun rol hierin, vaker met inwoners in gesprek gaan en beter samenwerken.

De pilot had als doel een werkwijze te ontwikkelen om ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te rusten gesprekken te voeren over levenswensen, o.a. als basis voor proactieve zorgplanning. Er is een draaiboek beschikbaar voor implementatie van de werkwijze in andere regio's.

 
‘Ik heb het gevoel dat ik door deze werkwijze beter mijn werk kan doen. Ik wil goede zorg bieden en het geeft mij voldoening als ik zie dat zo’n project echt iets oplevert voor cliënten. En het heeft mij meer collega’s gegeven, alleen dat al is echte winst.’ POH ouderen

 

‘Het kost tijd, zeker in het begin, maar het levert ook veel op. Als we dit gezamenlijk echt goed doen, zou het enorm veel tijdwinst op kunnen leveren. Ik denk dat je uiteindelijk betere zorg levert omdat je bewuster bezig bent met wat je doet.‘ wijkverpleegkundige
 

Theme picker