X

Nieuws

Positieve gezondheid en zingeving

Positieve gezondheid vindt steeds meer zijn weg naar de huisartsenpraktijk, toch gaat de implementatie ervan niet vanzelf.

Het concept biedt de huisarts, maar ook de POH, handvatten hoe een gesprek breder gevoerd kan worden; bijvoorbeeld als een patiënt zich presenteert met rug- of hoofdpijnklachten, maar het eigenlijke probleem ligt in een gebrek aan zingeving of gemis aan contacten in de buurt. Maar een breder gesprek vraagt ook voldoende tijd en minder geprotocolleerd te werk gaan. Ook zorgverzekeraars kunnen hieraan bijdragen.

Bovendien: als patienten al gewend zijn om volgens dit model met hun gezondheid om te gaan en met de huisarts te praten, is dat pure winst in de palliatieve fase. De holistische kijk op mensen en gezondheid zit in passende palliatieve zorg ingebakken.

In dit artikel meer achtergrond over de implementatie van het spinnenwebmodel van Machteld Huber in de huisartsenpraktijk.

Theme picker