X

Nieuws

Monitor Palliatieve Zorg: zorg in het laatste levensjaar

Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten. Die verschillen worden onder andere veroorzaakt door de leeftijd van de patiënt, maar ook door het ziektebeeld waaraan de patiënt lijdt. Naarmate het overlijden dichterbij komt, neemt het zorggebruik toe. Ook het gebruik van acute zorgvoorzieningen, zoals de ambulancezorg en de spoedeisende hulp. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Monitor Palliatieve Zorg.

In de monitor brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het eerst in kaart welke zorg palliatieve patiënten ontvangen in hun laatste levensjaar en wat hiervan de kosten zijn. Dit inzicht in de geleverde zorg in de laatste levensfase kan bijdragen aan het gesprek over de kwaliteit van leven en sterven en welke zorg daaraan bijdraagt.

Passende zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 150.000 mensen. Bij bijna driekwart van hen komt het overlijden niet onverwacht. Deze groep kan baat hebben bij palliatieve zorg. Deze zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van lijden van patiënten in de laatste levensfase. Het is zorg die niet op genezing is gericht, maar inzet op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Goede palliatieve zorg draagt bij uitstek bij aan passende zorg. Het is zorg die mensen helpt bij hun dagelijks functioneren.

Zorgvraag palliatieve patiënten

Wat is dan passende zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase? Dat is voor iedere patiënt anders. Neem bijvoorbeeld acute zorg: over het algemeen zien we een opname op de intensive care als zorg die in de laatste levensfase vermeden moet worden, omdat het veel onrust met zich meebrengt. Maar voor sommige patiënten kan een spoedopname juist heel passend zijn. Daarom is het belangrijk dat artsen en verpleegkundigen de palliatieve fase herkennen wanneer deze is aangebroken. Vervolgens kunnen zij vroegtijdig in gesprek gaan met de patiënt om te ontdekken wat de wensen en behoeften van de patiënt zijn. Op basis daarvan kunnen de zorgverleners proactieve zorgplanning starten. Dit zorgt ervoor dat mensen in de laatste fase van hun leven zorg krijgen die past bij hun wensen en behoeften en daarmee bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven.  

Waarde van deze monitor

Over de potentiële meerwaarde van palliatieve zorg in Nederland is nog weinig bekend. De Monitor Palliatieve Zorg geeft nu voor het eerst een totaalbeeld van de zorg in het laatste levensjaar van palliatieve patiënten. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars die samenwerken om palliatieve zorg in de regio te versterken, krijgen nu een landelijk cijfermatig inzicht. Zo kan de monitor helpen om effecten van experimenten te laten zien. Wanneer deze experimenten succesvol blijken kunnen ze breder worden ingezet. Daarnaast kan het beeld in de monitor dienen als 0-meting voor landelijke ontwikkelingen. We zijn van plan om de monitor in 2023 te herhalen.

Monitor palliatieve zorg NZa

Theme picker