X

Nieuws

PaTz in Utrecht loopt goed

PaTz in Utrecht loopt goed

Utrecht heeft een eigen model ontwikkeld

In Patz-groepen bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen uit de buurt regelmatig samen met een deskundige de zorg voor patienten in de laatste levensfase. Artsen hebben patienten eerder in het vizier en zij ontvangen tijdig de zorg die nodig is; de betrokken disciplines werken samen en hun deskundigheid wordt vergroot.  Echt een win-win situatie en Utrecht heeft hierbij een bijzonder model ontwikkeld.

Het Utrechtse PaTz-model

Op dit moment zijn zes PaTz-groepen in de stad actief en er komen er dit jaar zeker nog vijf bij. Zij werken allemaal volgens het Utrechtse model: behalve huisartsen, wijkverpleegkundigen en een kaderarts palliatieve zorg als deskundige, zijn ook een gespecialiseerd palliatief verpleegkundige en een vrijwilligerscoordinator van de VPTZ standaard bij het overleg aanwezig. 

Meerwaarde

Dit model blijkt meerwaarde te hebben. De expertise van de teams gespecialiseerd verpleegkundigen in de gemeente is gegarandeerd aanwezig en wordt beter bekend en herkend door zorgverleners in de wijk. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers palliatief-terminale zorg: hun inzet kan van onschatbare waarde zijn voor patienten in de laatste levensfase en hun naasten.

Om dit beter bekend te maken, heeft het netwerk palliatieve zorg hier in samenspraak met Stichting PaTz een eigen beeld aan gegeven, zie hieronder.

Heb je interesse om een Patz-groep te starten? Neem dan contact op met Margriet Wanders.

Theme picker