X

Project HOPEVOL

Per 1 oktober 2017 is het door ZonMw gesubsidieerde landelijke project HOPEVOL van start gegaan. HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Initiatiefnemer van HOPEVOL is het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland: Septet. In Septet werken het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (UMC Utrecht), zeven netwerken palliatieve zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen.


Nieuwsflits HOPEVOL:
februari 2018
december 2017
maart 2020


Zorgvragers als uitgangspunt

De titel van het project zegt het al: we gaan onderzoeken hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit zou moeten zien volgens de zorgvragers. Met zorgvragers bedoelen we mensen die gebruik (zouden kunnen) maken van hospicezorg èn hun naasten. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in welke mensen in hospices verblijven en verbleven, wat hun vragen zijn en waren en hoe de zorg daarop ingericht wordt en werd.

 

Kwaliteitscriteria

Het doel van de analyse is het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar te maken als basis voor het selecteren van kwaliteitscriteria voor hospicezorg. Implementatie van de criteria daarna is de eigen verantwoordelijkheid van de (koepel-) organisaties die betrokken zijn in het project. Het resultaat van HOPEVOL in 2020 is een advies en implementatieplan voor de inrichting van hospicezorg in de toekomst. Lees meer

 

Oproep gidspanel patiënten en naasten HOPEVOL

Voor een zogenaamd ‘gidspanel’ in het project HOPEVOL zijn wij op zoek naar patiënten, naasten, mantelzorgers of belangenbehartigers uit heel Nederland, liefst met ervaring in de palliatief-terminale zorg in een hospice, bijna thuishuis of palliatieve unit van een verpleeghuis. Het gaat dus om ervaring (direct of indirect) met de zorg voor patiënten die naar verwachting nog drie maanden of minder te leven hebben. Dit gidspanel denkt mee bij HOPEVOL en komt vier à vijf keer per jaar ergens in Nederland bijeen. Lees meer