X

In gesprek met de burger: informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg

Praktijkproject Palliantie: In gesprek met de burger

54 verbeterprojecten palliatieve zorg zijn begin dit jaar van start gegaan in het land in het kader van het Palliantie-programma van ZonMw. Bestaande interventies worden doorontwikkeld en ingevoerd. In onze beide regio's loopt het project 'In gesprek met de burger'.

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat publieksbijeenkomsten dit bevorderen. Zo kan vroegtijdig nadenken en praten over de eigen voorkeuren rond het levenseinde worden gestimuleerd.

Bijeenkomsten in het land

In 11 netwerken palliatieve zorg worden in 2021 en 2022 minimaal 10 bijeenkomsten per netwerk gehouden. Ongeveer de helft wordt vanuit huisartsenpraktijken georganiseerd en de andere helft op een andere manier. Vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst wordt een vragenlijst ingevuld door de deelnemers. Hierbij wordt gelet op wie er bereikt worden, wat zij ervan hebben opgestoken, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit hen aanzet tot het nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren, zowel met naasten als met de huisarts.

Verwachte resultaten
Samen met een co-creatie panel worden door Amsterdam UMC op basis van het onderzoek aanpassingen aan de materialen gedaan. Het project levert een doorontwikkelde interventie voor publieksinformatiebijeenkomsten op, inclusief een draaiboek. De verwachte impact is dat meer ouderen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en over hun wensen met betrekking daartoe hebben nagedacht en gesproken.
 
Stand van zaken in onze regio's mei 2021
Gemeente Utrecht
In de gemeente Utrecht is een projectgroep waaraan het Stadshospice, Johannes Hospitium Vleuten, huisartsencooperatie HUS, centrum voor levensvragen Zin in Utrecht en COSBO-stad-Utrecht (belangenbehartiger van ouderen) deelnemen. Projectleider is Anja Bekink. Vanaf de zomer zullen er informatiebijeenkomsten gehouden worden: de helft vanuit huisartsenpraktijken en de helft vanuit de hospices. We hopen de bijeenkomsten live te kunnen houden.
Heb je vragen of wil je meedenken? Contactpersoon: Anja Bekink
 
Zuidoost-Utrecht: Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
In Zuidoost-Utrecht hebben al twee digitale pilotbijeenkomsten plaatsgevonden in het project waarin Het Bezinningshuis, MeanderOmnium, MENS De Bilt, diverse huisartsen, geestelijk verzorgers e.a. samenwerken. Voor de werving van deelnemers aan de twee bijeenkomsten zijn bijna vijftienhonderd papieren uitnodigingen verspreid in de gemeente Zeist en nog eens vele uitnodigingen via social media e.d. Dat leverde vele reacties op van mensen die graag meer informatie wilden ontvangen, maar helaas was de animo voor deelname aan de digitale bijeenkomst kleiner. De bijeenkomsten met vier en drie deelnemers werden wel hoog gewaardeerd werden: men vond de informatie nuttig en huisarts Brenda Ott werd als gastspreker volop bevraagd. In de komende anderhalf jaar worden meer (hopelijk live) bijeenkomsten georganiseerd.
Heb je vragen of wil je meedenken? Contactpersoon: Robin Zuidam.
 
Filmpje
Door onze regio is het initiatief genomen om een filmpje te maken dat kan worden ingezet voor de werving van deelnemers aan de bijeenkomsten. Ook is het filmpje geschikt om in het algemeen mensen bewust te maken van het belang van tijdig nadenken en praten (met naasten en met de huisarts) over wensen en voorkeuren m.b.t. bijvoorbeeld behandeling, reanimatie, plaats van overlijden, zingeving en wie voor hen mag spreken als ze dat zelf niet meer kunnen. Er komen verschillende versies: voor in de wachtkamer van huisarts en apotheek, op websites en op social media.
 
Wil je meer weten? Mail dan netwerkcoordinator Margriet Wanders.