X

In gesprek met de burger: informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg

Praktijkproject Palliantie 'In gesprek met de burger'

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat publieksbijeenkomsten dit bevorderen. Vroegtijdig nadenken en praten over voorkeuren rond het levenseinde kunnen zo worden gestimuleerd, zodat mensen zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven en sterven.

Bijeenkomsten in het land

In 12 netwerken palliatieve zorg worden in 2021 en 2022 minimaal 10 bijeenkomsten per netwerk gehouden. Ongeveer de helft wordt vanuit huisartsenpraktijken georganiseerd en de andere helft op een andere manier. Vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst wordt een vragenlijst ingevuld door de deelnemers. Hierbij wordt gelet op wie er bereikt worden, wat zij ervan hebben opgestoken, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit aanzet tot nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren, zowel met naasten als met de huisarts.

Verwachte resultaten
Samen met een co-creatie panel worden door Amsterdam UMC op basis van het onderzoek aanpassingen aan de materialen gedaan. Het project levert een doorontwikkelde interventie voor publieksinformatiebijeenkomsten op, inclusief een draaiboek. De verwachte impact is dat meer ouderen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en over hun wensen met betrekking daartoe hebben nagedacht en gesproken. Meer informatie over dit project op de website van ZonMw
 
Stand van zaken in Utrecht en Zuidoost-Utrecht augustus 2021
Gemeente Utrecht
In de gemeente Utrecht is een projectgroep waaraan het Stadshospice, Johannes Hospitium Vleuten, huisartsencooperatie HUS, centrum voor levensvragen Zin in Utrecht en COSBO-stad-Utrecht (belangenbehartiger van ouderen) deelnemen. Projectleider is Anja Bekink. Op 22 juli is de eerste informatiebijeenkomst gehouden door huisarts Lydia Ketting i.s.m. geestelijkverzorger Esli Jongen van Zin in Utrecht. Heb je vragen of wil je meedenken? Contactpersoon: Anja Bekink
 
Zuidoost-Utrecht: Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
In Zuidoost-Utrecht hebben in het vroege voorjaar al twee digitale pilotbijeenkomsten plaatsgevonden in het project waarin Het Bezinningshuis, MeanderOmnium, MENS De Bilt, diverse huisartsen, geestelijk verzorgers e.a. samenwerken. De bijeenkomsten waren klein maar werden hoog gewaardeerd: men vond de informatie nuttig en huisarts Brenda Ott werd als gastspreker volop bevraagd. In het komende jaar worden meer (hopelijk live) bijeenkomsten georganiseerd.
Heb je vragen of wil je meedenken? Contactpersoon: Robin Zuidam.
 
Filmpje!
Door onze regio is het initiatief genomen om een getekend filmpje te maken dat kan worden ingezet voor de werving van deelnemers aan de bijeenkomsten. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heb je goede informatie nodig. Ook is het filmpje geschikt om in het algemeen mensen bewust te maken van het belang van tijdig nadenken en praten (met naasten en met de huisarts) over wensen en voorkeuren m.b.t. bijvoorbeeld behandeling, reanimatie, plaats van overlijden, zingeving en wie voor hen mag spreken als ze dat zelf niet meer kunnen. Er komen verschillende versies: voor in de wachtkamer van huisarts en apotheek en voor op websites. Om dit alles ook op het web een plek te geven, is een simpele website gemaakt: www.weetuwatuwilt.nl
 
Bekijk hiernaast het filmpje
We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kun je wel invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten. In het filmpje zie je drie voorbeelden waarbij het goed is om tijdig te praten over wat je wilt. Deze korte film zonder geluid wordt o.a. vertoond in de wachtkamers van huisartsen. Hij mag door iedereen vrij worden gebruikt.
Wil je meer weten? Mail dan netwerkcoordinator Margriet Wanders.