X

Gereedschapskist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke  beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande  instrumenten - ZonMw Praktijkproject Palliantie: Gereedschapskist

In 2020 zijn 54 praktijkprojecten die beogen de palliatieve zorg op diverse manieren te verbeteren, gehonoreerd in het Palliantie-subsidieprogramma van ZonMw. De projecten zijn bedoeld om om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Organisaties in de netwerken palliatieve zorg gaan samen met onderzoekers aan de slag. De projecten lopen van 2020 t/m 2023.

In onze regio's zijn drie aangevraagde projecten toegekend: tweemaal In gesprek met de burger (in Utrecht en in Zuidoost-Utrecht) en het project Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (in Zuidoost-Utrecht).

Onderzoek

Onderzoeksorganisatie Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn bij het verbeteren van palliatieve zorg. In het project gaan negen netwerken palliatieve zorg samen met een zorgorganisatie via actieonderzoek de palliatieve zorg verbeteren. Elke organisatie start met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en kijkt op grond daarvan welke elementen in de zorg zij wil verbeteren.

Verwachte resultaten landelijk

De uiteindelijke Gereedschapskist bestaat uit (door)ontwikkelde instrumenten, voorzien van een aan de sector aangepaste implementatiestrategie en handleiding.

Verwachte impact landelijk

Het project beoogt meer palliatief zorgbeleid, verbeterde competenties van zorgverleners en een betere ervaren kwaliteit van palliatieve zorg.

Wat gaat Bartiméus doen?
Het project Gereedschapskist wordt in onze regio uitgevoerd door Bartiméus, sinds vorig jaar lid van het netwerk palliatieve zorg. Bartiméus is een instelling die zorg en dienstverlening biedt aan mensen die blind of slechtziend zijn. Ook heeft Bartiméus verschillende woonlocaties. Onder oudere bewoners zijn relatief veel mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen wil Bartiméus de palliatieve zorg verbeteren en dat gebeurt o.a. met dit project.

Er wordt een uniforme en methodische werkwijze ontwikkeld voor de palliatieve fase van bewoners in de woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist, waar zorg en begeleiding wordt verleend aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht, kennisbevordering en het waarborgen van kwaliteit.

Stand van zaken

Dit voorjaar voert Bartiméus de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg uit: waar staan we nu waar het palliatieve zorg betreft? In juni zijn de resultaten bekend. Na de zelfevaluatie wordt een keuze gemaakt voor enkele instrumenten uit de Gereedschapskist (werkwijzen, methoden en tools), die worden geimplementeerd. De verkregen inzichten worden vastgelegd in het beleid van Bartiméus.

 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Bert Veneberg van Bartiméus of netwerkcoordinator Margriet Wanders.