X

Nieuws

Wat maakt het leven zinvol voor ouderen?

Het ministerie van VWS had de Raad van Ouderen gevraagd om te adviseren over de vraag: hoe maken we zingevingsvragen en -activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen? Volgens de Raad is zingeving nog grotendeels onontgonnen gebied in het bewustzijn van eerstelijnszorg, zorgverzekeraars, media en samenleving.

Zingeving?
Het advies gaat eerst in op het begrip zingeving. Volgens Machteld Huber is het de meest gezondmakende factor die er is. Maar het is ook complexe materie. Bij ouderen zijn er een boel factoren die zingeving bemoeilijken. Denk aan het verminderen van mobiliteit en vitaliteit die afneemt.

Dertien punten
In het advies somt de Raad van Ouderen dertien punten op die het leven zinvol maken voor ouderen. Veel ouderen noemen het gezinsleven en de verbinding met dierbaren als eerste. Ook zorg, zowel mantelzorg als zorg voor kleinkinderen en huisdieren, wordt veel genoemd. Verder geven ouderen aan het zinvol te vinden bijdragen te kunnen leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Ook willen zij iets achterlaten voor volgende generaties, zoals een stamboom, kunst en het beschermen van oude ambachten. En vanzelfsprekend maken het vermogen om zelf richting te geven aan hun leven en het zien van nieuwe mogelijkheden in de nieuwe levensfase, het leven voor ouderen zinvol.

De juiste woorden vinden
Belangrijk punt dat de Raad van Ouderen meeneemt in zijn advies is dat niet iedereen de juiste woorden kan vinden voor wat een zinvol leven is. Bovendien blijkt dat veel ouderen zich onvoldoende voorbereiden op het ouder worden én dat de omgeving hen daar ook niet bij helpt. De Raad pleit er daarom onder meer voor om in plaats van zingeving woorden te gebruiken als ‘levensvragen’ en ‘Wat maakt het leven voor jou zinvol?’

Onontgonnen gebied
Zingeving is volgens de Raad van Ouderen nog grotendeels onontgonnen gebied in het bewustzijn van eerstelijnszorg, zorgverzekeraars, media en samenleving. De Raad doet dan ook aanbevelingen om dat te verbeteren. Besteed in onderwijs en opvoeding meer aandacht aan persoonsontwikkeling en burgerschap. Ook adviseert de Raad mantelzorgers en zorgvrijwilligers adequaat te ondersteunen bij rouwverwerking en geestelijke zorg. 

Aanbevelingen
Enkele aanbevelingen in het rapport:
  • Besteed in onderwijs en opvoeding meer aandacht aan persoonsontwikkeling en burgerschap.
  • Zorg voor aandacht voor zingeving in de opleiding en nascholing van huisartsen en andere professionals.

Interventies verdien zichzelf terug
De Raad van Ouderen adviseert ten slotte te investeren in deze interventies en onderzoek te doen naar de effectiviteit daarvan. De Raad verwacht dat veel interventies zichzelf terugverdienen: “Meer aandacht voor levensvragen bij ouderen verbetert hun welbevinden en kan daardoor de zorgkosten in de toekomst mogelijk doen afnemen.”

Meer lezen?
Dit is een samenvatting van een artikel dat is gepubliceerd op de website van ZorgenZ. Het volledige artikel kunt u vinden via deze link. Het volledige rapport van de Raad van Ouderen vindt u via deze link.


Theme picker