X

Nieuws

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland opgericht

In april is de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen,...

Nieuwsflits HOPEVOL - februari 2018

HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Initiatiefnemer van HOPEVOL is het consortium palliatieve zorg in...

Gesprekken over leven en dood

Pharos heeft het project 'In gesprek over leven en dood' afgerond. Doel van het project was om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie te...

Scholing niet-westerse palliatieve zorg

19 april 2018 - Amersfoort
Palliatieve zorg aan niet-westerse migranten vraagt van zorgverleners veel kennis en communicatievaardigheden. Deze scholing geeft praktische handvatten.

Boektip: Draai niet om de dood heen

Frederiek Weeda had heel veel vragen toen haar man werd ontslagen uit het ziekenhuis met de boodschap dat geen enkele behandeling nog zin had.

Nieuw factsheet PaTz in de regio

Er is een nieuwe factsheet voor PaTz in de regio. Nieuw is informatie over de vergoeding voor palliatieve thuiszorggroepen en een kort stappenplan hoe je tot een groep kunt komen. 

Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based. De richtlijn beschrijft wat er wordt verstaan onder palliatieve zorg bij deze...

Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

Het boekje Meetinstrumenten hoort bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het is bedoeld om zorgverleners te helpen bij het geven van goede zorg aan volwassen mensen in de palliatieve fase. 
Eerste4142434445464749

Theme picker