Documenten

           Handreiking palliatieve zorg thuis
           Dit is een uitwerking van het kwaliteitskader palliatieve zorg vol adviezen.
           Het doel: de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven van de patiënt in de
           palliatieve fase bevorderen.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Handzaam overzicht van regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettings. Herziening van de Handreiking 2019. Dit is de meest recente (tweede) versie van de handreiking.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2019

Handzaam overzicht van regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettings. Herziening van de Handreiking 2018.

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Wat is goede palliatieve zorg? Zie ook online op pallialine.nl.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

Hoe ziet de financiering van palliatieve zorg eruit in 2018?

Informatiekaart financiering palliatieve zorg voor professionals 2017

Informatiekaart palliatieve zorg voor patiënten 2017

Brochure voor zorgverleners: Tijdig spreken over het levenseinde (herziene versie 2017)
Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. De brochure is ook online beschikbaar op de website van de KNMG.

Er is ook een checklist voor artsen beschikbaar.

Brochure voor patiënten: Praat op tijd over uw levenseinde (herziene versie 2017)
Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. De brochure is ook online beschikbaar op de website van de Patientenfederatie.

Er is ook een checklist voor patiënten beschikbaar.

Brochure Samen bouwen aan vertrouwen

Deze brochure helpt zorgverleners om patiënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fase van het leven.

Infographic palliatieve zorg in Nederland (2018)

Hoe zit de organisatie van palliatieve zorg landelijk, regionaal en lokaal in elkaar?

Folder voor patiënten: 3 goede vragen bij de dokter

3 goede vragen als je samen wilt beslissen. Zie voor meer materiaal: 3goedevragen.nl.

Handreiking bij risico op acute massale longbloeding

Ontwikkeld door het Palliatieteam Midden-Nederland en bedoeld voor huisartsen en verpleegkundigen in alle werkvelden.

 

Handreiking inzet vrijwilligers palliatief-terminale zorg in verpleeg- of verzorgingshuis

Voor somatische en psychogeriatrische afdelingen. 

 

Modelrichtlijn Mensen met dementie in een hospice

Hoe gaat u om met (aanmelding van) mensen met dementie in een hospice?

 

Folder voor patienten: Palliatieve sedatie
Informatie over palliatieve sedatie in de laatste levensfase.

 

Brochure voor patiënten en naasten: De stervensfase
Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.

 

Folder voor nabestaanden: Een dierbare verliezen
Informatie over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u goed voor uzelf kunt zorgen.


Brochure Palliatieve zorg bij COPD
Deze patiëntenversie van de richtlijn palliatieve zorg bij COPD is een goed hulpmiddel om bijtijds met patiënt en naasten in gesprek te gaan.