X

Jaarplan 2021

De activiteiten in het jaarplan zijn beschreven volgens de door het Ministerie van VWS geformuleerde en gesubsidieerde kerntaken van een netwerk palliatieve zorg. Het jaarplan sluit aan op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en op die van Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland.

Uit het jaarplan
 • Nieuw samenwerkingsconvenant
 • Start drie Palliantie-projecten:
  • In gesprek met de burger in Zuidoost-Utrecht, projectleider: Robin Zuidam
  • In gesprek met de burger Utrecht stad, projectleiders: Anja Bekink en Lydia Ketting
  • Gereedschapskist palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking bij Bartiméus, projectleider: Bert Veneberg
 • Versterken samenwerking huisartsen, wijkverpleegkundigen e.a. in de eerste lijn o.a. via PaTz-groepen
 • Ontwikkelen nieuwe introductiescholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen en voor verzorgenden
 • Nascholingen palliatieve zorg en geestelijke verzorging