X

Als je niet meer kunt genezen, kan palliatieve zorg helpen door lijden op lichamelijk, psychosociaal en

spiritueel gebied te voorkomen of te verlichten. Grondlegger van de palliatieve zorg Cicely Saunders zei:

We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.”