X
Regionale samenwerkingsafspraken

Regionale Samenwerkingsafspraken beschrijven hoe partijen op zorgvuldige wijze met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen nadat zij hiertoe gezamenlijk hebben besloten.

 

  Regionale (samenwerkings)afspraken | (Intensieve) zorg in de terminale fase in de eerste lijn/thuissituatie regio Twente

 

  Regionale (samenwerkings)afspraken  | Overdracht van patiënt vanuit Medisch Spectrum Twente naar Hospice Enschede, Hospice Haaksbergen of Hospice Holos (Oldenzaal).

 

  Overzicht mogelijkheden inzet blokzorg (nachtzorg)