X
Willem.Hart voor levensvragen

 

Opening Centrum voor Levensvragen 
Op maandag 16 september is het centrum ‘Willem, hart voor levensvragen’ geopend. Dit centrum biedt inwoners van Twente en Achterhoek professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie.
Mensen binnen een zorginstelling kunnen al langer een beroep doen op een geestelijk verzorger, nu is dit ook (kosteloos) mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten die thuis wonen.
Een mooie ontwikkeling, want ieder mens geeft betekenis en zin aan zijn of haar leven. Bij ingrijpende veranderingen in het leven en/ of worsteling met levensvragen kan een geestelijk verzorger begeleiding bieden.

Bereikbaarheid
Willem is te bereiken via het telefoonnummer 0900 777 00 77 of via info@willemlevensvragen.nl. Meer informatie is te vinden op www.willemlevensvragen.nl.

 

 

Meer informatie:  

  Verwijskaart

  Folder Herkennen en begeleiden zingeving en levensvragen

  Nieuw in Twente en de Achterhoek: centrum voor ongeneeslijk zieken met levensvragen 

 Nieuwsbrief Willem.Hart voor levensvragen, mei 2020