X
GGZ

Palliatieve zorg voor mensen met psychische aandoening

Palliatieve zorg voor mensen met psychische aandoening is vaak complex en nog erg versnipperd. De doelgroep is kwetsbaar. Zij zijn vaak communicatief minder toegankelijk vanwege psychiatrische en cognitieve problemen en verstoorde pijnbeleving. GGZ professionals relateren gedragsverandering bij deze doelgroep eerder aan de psychische aandoening. Hierdoor worden palliatieve zorgbehoeften vaak pas in een laat stadium herkend. Het risico op onderbehandeling – in het bijzonder bij palliatieve behandeling van symptomen en lijden – is bij deze doelgroep zeker aanwezig (ZonMw, 2018). Kijk voor informatie, goede voorbeelden en projecten op de website van ZonMw.

Psychiatersdispuut over euthanasie

Is euthanasie in de psychiatrie het ultiem serieus nemen van psychiatrisch lijden of is het een perverse oplossing voor uitzichtloosheid?

Boudewijn Chabot over de euthanasiewet

De Euthanasiewet biedt geen bescherming aan mensen met dementie en psychiatrische problemen, schrijft Boudewijn Chabot. „Geruisloos wordt de fundering van de wet uitgehold.”

Palliatieve zorg in de GGZ

Passende palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen vergt specifieke kennis en vaardigheden.

Theme picker