X
Dementie

Zorgzoeker Dementie staat online

De zorgzoeker Dementie geeft op lokaal niveau inzicht in het zorg- en welzijnsaanbod voor mensen met dementie en hun naasten (ook voor specifieke doelgroepen) in Twente. Klik hier voor de Zorgzoeker Dementie. 

Interactief spreken over vergeten

Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt mensen na te denken over wat men belangrijk vindt en over hun wensen, die van dit moment én die in de toekomst. 

Een goed leven met dementie?!

Mensen met dementie willen graag vitaal blijven en meedoen in de samenleving. Meestal kan dat ook, met een aanpassing of met ondersteuning. Hoe kan je als mantelzorger of zorgmedewerker mensen hier het beste bij helpen?

Dementie

Bij veel ernstige aandoeningen is de palliatieve fase redelijk goed af te bakenen. Bij dementie is dat een stuk lastiger, onder meer vanwege het onvoorspelbare beloop. Bij dementie zit tussen diagnose en overlijden meestal zo’n zes tot acht jaar.

12

Theme picker