X
< Toon menu

Psychische gevolgen

Weten dat u niet lang meer te leven heeft, heeft veel invloed op hoe u zich voelt. U kunt bijvoorbeeld last hebben van angst, somberheid of depressieve gevoelens.

Bespreek met uw arts of verpleegkundige waar u last van heeft of wat u bezighoudt. Deze kan dan samen met u bekijken wie of wat u kan helpen.


Angst

Angstig zijn voor wat er komen gaat, is een normale reactie in uw situatie. Vaak speelt onzekerheid een grote rol. Omgaan met onzekerheid is niet makkelijk.

Heeft u veel last van angst, dan kan dit lichamelijke klachten geven, bijvoorbeeld rillingen, hartkloppingen en zweten. Ook kunt u sneller geïrriteerd zijn en slecht slapen.

Tips:

 • Bespreek uw angsten met naasten, uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige, een geestelijk verzorger of een psycholoog. Vaak wordt de angst minder door erover te praten.
 • Ook ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en medicijnen kunnen helpen.
 • Sta stil bij deze vragen: Wat hielp u op eerdere momenten in uw leven als u bang of onzeker was? En kan dat nu weer helpen?
 • Vraag iemand bij u te gaan zitten. Of uw hand vast te houden.
 • Soms kan muziek of een huisdier afleiding geven en uw angst verminderen. 
 • Het kan helpen om aan mooie of goede dingen te denken, in plaats van aan de ergste dingen. 
 • Zo nodig kunt u medicijnen krijgen tegen de angst.

Somberheid

Het besef dat u niet lang meer te leven heeft, kan u somber maken. Na een paar weken of maanden gaat dat gevoel van somberheid vaak wat meer naar de achtergrond. Gebeurt dat niet, praat er dan over met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen in overleg met u bekijken hoe en door wie u het beste begeleid kunt worden.

Tips:

 • Uit uw verdriet, uw woede, uw angst. Anders blijft u er maar alleen mee zitten. En gaat ook de somberheid niet weg.
 • Ook meditatie of mindfulness kunnen helpen.
 • Probeer goed te slapen. Dit kan ervoor zorgen dat u zich minder somber voelt.
 • Probeer structuur in uw dag aan te brengen. 
 • Bedenk en bespreek met uw naasten iets leuks om te doen. 
 • Plan af en toe iets om naar toe te leven, ook al is dat op heel korte termijn.

Depressie

Soms kan de sombere stemming ernstiger vormen aannemen. U komt dan in een spiraal naar beneden terecht. U wordt lusteloos, u hebt nergens meer zin in, u komt niet meer in beweging, u brengt de energie niet meer op om uw zorgen met anderen te delen. Dan is de kans groot dat u lijdt aan depressie.

Een depressie is meer dan een tijdelijke somberheid. Een depressie is een ziekte, die grote gevolgen kan hebben. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen.

Mensen met een depressie hebben vaak de volgende klachten:

 • vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • gewichtsverlies
 • slaapproblemen
 • rusteloosheid en opwinding
 • wanhoop
 • gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid en hopeloosheid
 • steeds maar denken aan de dood 

Depressie is vaak goed te behandelen, door gesprekken met een deskundige hulpverlener en zo nodig met medicijnen (antidepressiva).
 

Tips

kankerdoetveelmetje.nl over psycho-sociale klachten bij kanker. Het is belangrijk om over gevoelens te praten. De website geeft een overzicht van en animaties over verschillende mensen en organisaties die kunnen helpen.