X
< Toon menu

Hoe omgaan met niet meer beter worden

Kunt u niet meer beter worden, dan verandert er veel voor u. U gaat lichamelijk (verder) achteruit. Ook mentaal kan het zwaar zijn. Hieronder vindt u adviezen en tips hoe u daarmee om kunt gaan. Bekijk ook de video's onderaan de pagina.


Probeer in een zo goed mogelijke conditie te blijven
  • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, voor zover dit kan.
  • Probeer goed te eten en voldoende te drinken.
  • Verzorg uw huid goed, vooral als u veel in bed ligt.
  • Neem voldoende rust en ontspanning.

Probeer te doen wat u zelf wilt en waar u zich goed bij voelt
  • Probeer duidelijk te maken wat u wilt en niet wilt. En om zelf te bepalen wie u wel of niet uitnodigt. Wees eerlijk tegen uzelf en tegen anderen.
  • Forceer uzelf niet.


Wat is belangrijk voor u?

Weeg af wat u belangrijk vindt om juist nu te doen in deze levensfase. Wanneer u het moeilijk vindt om dit voor uzelf duidelijk te krijgen, kunt u hierover praten met iemand uit uw naaste omgeving. U kunt dit ook bespreken met uw arts, verpleegkundige of met een psychosociale hulpverlener.

watertoedoet.info: De website 'Wat er toe doet' helpt u duidelijk te maken wat voor u belangrijk is in het leven. Dat doet u door vier vragen te beantwoorden. Wat er toe doet is ontwikkeld in samenwerking met (hart- en vaat)patiënten en zorgverleners uit het brede zorgveld.
 

Zaken regelen

Het kan rust geven als u weet dat bepaalde zaken goed geregeld zijn en dat ze gaan zoals u wilt. Als u te lang wacht, bent u misschien te zwak om u bezig te houden met praktische zaken, zoals een testament of uw uitvaart.


Dingen doen (of juist niet doen)

Zoek prettige bezigheden die niet te veel inspanning vergen. Misschien kunt u bij een inloophuis ideeën opdoen. Ook kunt u een beroep doen op een activiteitenbegeleider, een ergotherapeut of een vrijwilliger voor (praktische) ondersteuning om uw hobby of bezigheden toch uit te kunnen voeren.

Probeer u te concentreren op wat misschien nog wel kan. U kunt het gewoon proberen. Lukt het niet, kijk dan of u in een aangepaste vorm toch kunt doen wat u graag wilt. Bijvoorbeeld een aangepaste vakantie.

Veel mensen vinden het prettig om een levensboek te maken. Er zijn ook mensen die allerlei spullen uit hun leven verzamelen in een doos. Het kan fijn zijn om aan zo’n boek of doos te werken. Voor uw naasten kan het later ook van grote waarde zijn.

Heeft u echt geen zin meer om actief te zijn, dan is dat uw beslissing. Probeer u niet te laten overhalen toch nog van alles te ondernemen.


Hulp en hulpmiddelen

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk zelf blijven doen? Bespreek dit dan met de mensen uit uw omgeving.

Vindt u het juist prettig dat er voor u wordt gezorgd, geef u er dan aan over.

Probeer te accepteren dat u geholpen moet worden als u bepaalde dingen niet meer zelf kunt.

Maak gebruik van hulpmiddelen als bijvoorbeeld een rolstoel als lopen u te veel energie kost. U kunt uw energie beter bewaren voor dingen die u echt belangrijk vindt.


Ook van belang

Wilt u nauwelijks meer eten, omdat niets u meer smaakt, laat u dan geen eten opdringen.

Bepaal hoe u mensen in uw omgeving op de hoogte houdt van hoe het met u gaat. U kunt bijvoorbeeld een contactpersoon aanstellen die mensen informeert, e-mail voor u verstuurt of een beperkte telefoontijd of bezoektijd instelt. Dat scheelt u tijd en energie.

Er zijn ook vrijwilligers (buddy’s) die u kunnen steunen.


Omgaan met de dood

De nieuwe serie podcasts ‘Gesprekken rondom de dood’ van Reliëf geeft inspiratie in de vorm van persoonlijke verhalen, gedichten en muziek. 

Test: Hoe ga jij om met de dood?

Voor mensen met parkinson in de laatste levensfase heeft ParkinsonNet een filmpje ontwikkeld met 10 tips voor goede zorg.

KWF bracht ervaringsverhalen in beeld van mensen die te horen krijgen dat zij niet meer beter worden.

 

 

Voorlichting migranten

De laatste levensfase. In veel culturen een groot taboe. In Nederland wordt soms op een heel directe manier over de dood gesproken. Dat stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip en vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen en onderliggende waarden van deze groep mensen. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase en heeft een aantal voorlichtingsmaterialen ontwikkeld rondom palliatieve zorg.